Kerkklokken

Op 30 augustus 1934 werd de kerk verrijkt met drie klokken die geleverd werden door firma v.d. Kerkhof en Zonen uit Aarle-Rixtel. De grootste was geschonken door de niet-katholieke ‘kasteelheer’ de heer Vroeg, een van de trouwste weldoeners van het klooster. De tweede klok was een gift van de ouders van broeder Aloysius Klomp en de derde was afkomstig van dokter Gerritsen uit Heumen.

De functie van kerkklokken was vroeger tweeledig. De (meer…)

Eerste steenlegging kerkgebouw

Eerste steenlegging voor de kerk te Molenhoek.

Pater Honorius Fleuren c.p. schreef hierover:
Na de aanbesteding eind oktober 1933 was begin november de bouw van de kerk begonnen. Men had geen noemenswaardige onderbreking gehad, zodat de muren al tot vensterhoogte waren gevorderd en de gepolijste blauwe kösseine-granieten [graniet uit het Fichtelgebergte, Beieren] kolommen geplaatst waren, waarop de bogen worden opgetrokken, die de gewelven steunen.

De kronieken van het toenmalige klooster vertellen daarover: “Op Vastenavondzondag, (meer…)

Bagijnenhof

In de bevolkingsregistratie van Heumen over de periode 1830-1840 lezen we dat hier Peter Arts, landbouwer, woonachtig is. Hij werd geboren in Groesbeek in 1771 en overleed te Heumen op 6 mei 1857. Peter Arts was getrouwd met Maria Hopman die op 24 mei 1850 overleed.

Nijmeegsche Courant, woensdag 28 april 1847:
Brand
Men meldt ons uit Heumen op 24 april:
Gisteren morgen omstreeks half negen ontstond alhier brand in een aanzienlijke boeren hofstede, toebehorende (meer…)

Voormalige fabriek aan de Oude Bovensteweg

Marinus Josephus Carolus van der Heijden heeft in 1917 een groente- en vruchtendrogerij laten bouwen in Mook (Molenhoek) en Jozef Beckers werd daar de opzichter.

Op 15 mei 1919 dient Marinus Josephus Carolus van der Heijden, koopman/industrieel, een aanvraag in voor het oprichten van een gebouw dat bestemd is voor woonhuis. Met de uitvoering van genoemd bouwwerk zal zijn belast C.J. Frans van der Heijden, van beroep architect, wonende te Vught. Op (meer…)

station Heumen

Nederlandsche Staatscourant, 30 augustus 1887: Aan beide zijden van de Maasbrug nabij Heumen werden stopplaatsen gemaakt met trap en leuning langs de taluds.

 

In het spoorweghuisje bij de spoorbrug woonde familie Philips. Later verhuisde het gezin naar de Rijksweg A185 naar huize Liza. Dochter Zus (Gerda) stuurde, naar aanleiding van het boek Molenhoek aan de rand van de Mookerheide, de volgende brief: “Ik zal me even voorstellen: G. ter Heyne-Philips. Maar voor (meer…)

10 mei 1940

Mobilisatie                 

Katwijk Mobilisatie 1940
Links Pieter L. Kloet

Op 28 augustus 1939 begint de algemene mobilisatie van het Nederlandse leger, dat uiteindelijk over 300.000 manschappen beschikt. In de maanden na de mobilisatie plaatst het Nederlandse leger militairen door het hele land en begint het met het voorbereiden van de verdediging voor een eventuele aanval. Stellingen worden verstevigd en soldaten worden getraind. Toch (meer…)

De Nederlandse Arbeidsdienst

De Nederlandse Arbeidsdienst was een overheidsinstelling, die oorspronkelijk niet nationaalsocialistisch van opzet was, maar waarvan al zeer snel het kader samengesteld was uit nazi-gezindten. Het werd een semimilitair apparaat volgens Duitse opzet, dat bij het gros der Nederlanders allerminst gezien was en feitelijk alleen diende als wervingscentrum voor dienst in het leger van het Derde Rijk. Maar de Arbeidsdienst was zeer zeker geen zusterorganisatie van de NSB. Na hun diensttijd hadden (meer…)

Van Roskam tot Maasstaete

Van Roskam tot Maasstaete

Zusters Franciscanessen van Heijthuizen.

De eerste zusters Franciscanessen van Heijthuizen vestigden zich in 1848 in de toenmalig alom bekende huizinge De Roskam.

De Noord Brabanter 1 oktober 1861:
Wij bevelen gaarne aan ouders en voogden, die prijs stellen op een godsdienstige en deugdelijke opvoeding, de kostschool aan, welke sedert jaren te Mook bij Nijmegen in de provincie Limburg opgericht is en bloeit onder het bestuur der kloosterzusters van de orde des (meer…)

Heumense molen

Aan de weg van Nijmegen naar Venlo stond in het buurtschap Molenhoek een standaardmolen op de plaats waar later de Boerenbond kwam, in de omgeving van het nog bestaande molenaarshuis op de hoek van de Rijksweg-Molenstraat. De standaardmolen is een zogenoemde ‘onderkruier’ waarvan het eigenlijke molenhuis in zijn geheel met de wieken naar de wind wordt gedraaid door middel van een daaronder aangebrachte ‘staart’. Dit op de wind zetten heet in (meer…)