De Maas-Buurtspoorweg

De aanleg van de Maas-Buurtspoorweg van Nijmegen naar Venlo langs de rechter Maasoever heeft eindelijk een einde gemaakt aan het drukkende isolement van tal in Noord Limburg gelegen plaatsen.

De Naamloze Vennootschap ‘Maas-Buurtspoorweg’ werd bij akte van 28 december 1911 opgericht. Onder leiding van het technisch bureau van J. van Hasselt & De Koning, te Nijmegen, werd met de bouw in september 1912 begonnen. 

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 24 mei 1913:
De Maas-Buurtspoorweg, (meer…)

A208 Nu Stationsstraat 77

A208  Nu Stationsstraat 77 

Op 15 mei 1919 dient Jozef Beckers een aanvraag in voor de bouw van het woonhuis. Met de uitvoering van genoemd bouwwerk zal zijn belast C.J. Frans van der Heijden, van beroep architect, wonende te Vught. Op 4 juli 1919 volgt de toestemming. Beckers was bedrijfsleider van de plaatselijke groente- en vruchtendrogerij.
Joseph Beckers, geboren te Rührfeld op 19 juni 1870. Hij trouwde met Maria Therese Holten. Zij werd (meer…)

Gabriëlkapel in de kerk van Molenhoek

Gabriëlkapel in de kerk van Molenhoek

De Gelderlander, 5 september 1940

Kort geleden is een St. Gabriëlaltaar [vervaardigd door Jac Maris] in de kerk van Molenhoek van de Passionisten-Congregatie geplaatst, dat gedomineerd wordt door het rijzige beeld van de H. Gabriël, die in de beschouwing van Christus’ Lijden, Diens gekruiste beeltenis aan het hart drukt. De kleding van Gabriël valt zeer natuurlijk. Het gelaat heeft jeugdig-lichtende trekken. Het gebaar is voor de (meer…)