Champignonkwekerijen

In het tijdschrift De champignoncultuur uit 1983 lezen we: “… Mook, de gemeente die wel de bakermat van de moderne Nederlandse champignonteelt wordt genoemd ….”

Sjeng Christiaens las in januari 1947 een artikel in Boer en Tuinder dat hem zeer interesseerde. Het droeg als kop: Champignonkwekerij te Oosthuizen.
De Nederlandse Spoorwegen had in de crisisjaren het stationnetje van Oosthuizen, niet ver van Purmerend, gesloten. Dat lege stationsgebouw en een loods ernaast werden de (meer…)