Albert Arens

De Kruiswegstaties in de kerk van Molenhoek 

Al sinds de 15e eeuw wordt het lijden van Jezus Christus uitgebeeld, eerst in 7 en later in 14 staties. De oorsprong daarvan lag in het gebruik om tijdens pelgrimstochten in het Heilig Land de verschillende staties van het lijden achtereen te bezoeken. Dit leidde tot de wens om dit ook ver van Jeruzalem te beleven. Dit is nu dus mogelijk in de plaatselijke kruisweg.

De (meer…)

Bewaar- of kleuterschool

Gelezen in de krant van januari 1883:
De volgende beschrijving is ontleend aan het rapport over de bewaarscholen in Limburg.
Mook. In de kom van het dorp bestaat een zogenaamd bewaarschool, waarvan men gelukkig tevergeefs in Limburg de weerga zoeken zou, zijnde een Dickens ter beschrijving overwaardig. Zij is het eigendom van mejuffrouw van B. In een hokje met stenen vloer, minder dan 20 kub. el groot, waartoe men slechts langs een modderig (meer…)