Het kerkhof in Molenhoek

Op Pinksteren, 25 mei 1958, werd vanaf de kansel de brief van Mgr. A. Hanssen voorgelezen waarin medegedeeld werd dat het rectoraat Molenhoek officieel werd opgericht.
Het eerste waar de toenmalige kerkbestuursleden mee te maken kregen was het volgende aanbod:
De heer Kloppenburg, Stationsstraat 38, bood in 1958 het kerkbestuur van het rectoraat een perceel grond te koop aan, namelijk de tuin achter villa ‘Rozenhof’. Omdat men nog niet over een eigen parochiekerkhof (meer…)