Rectoraat Molenhoek

In 1958 werd de Molenhoek een rectoraat: Rectoraat is in de R.K. kerk de benaming van een gemeenschap, die geen zelfstandige parochiekerk is, maar een hulpkerk. De priester die met de leiding van zo’n hulpkerk belast is, wordt rector genoemd.
De zielzorg kwam volledig in handen van de Passionisten.

Op 20 mei 1958 schreef bisschop Mgr. Hanssen de volgende brief: “Met ingang van heden richten wij een nieuw rectoraat op dat de titel (meer…)

Het kerkhof in Molenhoek

Op Pinksteren, 25 mei 1958, werd vanaf de kansel de brief van Mgr. A. Hanssen voorgelezen waarin medegedeeld werd dat het rectoraat Molenhoek officieel werd opgericht.
Het eerste waar de toenmalige kerkbestuursleden mee te maken kregen was het volgende aanbod:
De heer Kloppenburg, Stationsstraat 38, bood in 1958 het kerkbestuur van het rectoraat een perceel grond te koop aan, namelijk de tuin achter villa ‘Rozenhof’. Omdat men nog niet over een eigen parochiekerkhof (meer…)

Albert Arens

De Kruiswegstaties in de kerk van Molenhoek 

Al sinds de 15e eeuw wordt het lijden van Jezus Christus uitgebeeld, eerst in 7 en later in 14 staties. De oorsprong daarvan lag in het gebruik om tijdens pelgrimstochten in het Heilig Land de verschillende staties van het lijden achtereen te bezoeken. Dit leidde tot de wens om dit ook ver van Jeruzalem te beleven. Dit is nu dus mogelijk in de plaatselijke kruisweg.

De (meer…)

Bewaar- of kleuterschool

Gelezen in de krant van januari 1883:
De volgende beschrijving is ontleend aan het rapport over de bewaarscholen in Limburg.
Mook. In de kom van het dorp bestaat een zogenaamd bewaarschool, waarvan men gelukkig tevergeefs in Limburg de weerga zoeken zou, zijnde een Dickens ter beschrijving overwaardig. Zij is het eigendom van mejuffrouw van B. In een hokje met stenen vloer, minder dan 20 kub. el groot, waartoe men slechts langs een modderig (meer…)

Oosterkanaaldijk 9

Oosterkanaaldijk 9 en in 1978 een nieuw huis huisnummer 7

De eerste bewoners (voor zover bekend) waren Willem Vrolijks en zijn gezin.

Willem Vrolijks, gedoopt te Cuijk op 25 september 1804 en overleden te Heumen op 20 september 1874. Hij trouwde te Mook op 12 mei 1835 met Petronella Janssen. Zij werd geboren te Aaldonk (Ottersum) op 22 oktober 1804 en overleed te Groesbeek op 9 maart 1881. Kinderen van dit echtpaar:

    (meer…)

Hoek Rijksweg-Stationsstraat

Hoek Rijksweg-Stationsstraat
A13- A193 – nu Rijksweg 258

Op de aanwijzende tafel van grondeigenaren en van de onbebouwde en bebouwde vaste eigendommen van 29 november 1842 staat bij het huis op kadastrale nummer 229 en bij gebouw 231 als eigenaar vermeld Jan Festen, wonende te Overasselt.

De hofstede bestaande uit huis, schuur, varkenskot, schaapstal en put, voorts wei- en bouwland en houtgewas vanouds genaamd de Hoetsenhof kwam op 25 januari 1843 in bezit van (meer…)

Champignonkwekerijen

In het tijdschrift De champignoncultuur uit 1983 lezen we: “… Mook, de gemeente die wel de bakermat van de moderne Nederlandse champignonteelt wordt genoemd ….”

Sjeng Christiaens las in januari 1947 een artikel in Boer en Tuinder dat hem zeer interesseerde. Het droeg als kop: Champignonkwekerij te Oosthuizen.
De Nederlandse Spoorwegen had in de crisisjaren het stationnetje van Oosthuizen, niet ver van Purmerend, gesloten. Dat lege stationsgebouw en een loods ernaast werden de (meer…)

Straatnamen in Molenhoek

Stationsstraat
Deze straat heeft eerder de volgende namen gehad:
Keizersweg; De weg van Heumen naar Groesbeek; Heumenschelaan.

Arnhemsche Courant, 9 juli 1870

In de raadsvergadering van 13 augustus 1870 te Groesbeek werd besloten een voorstel te doen om het onderhoud van de Keizersweg voor de helft ten laste van de gemeente Groesbeek te nemen, terwijl de andere helft door het gemeentebestuur van Heumen zoude onderhouden worden.
Gemeentebestuur van Mook vond deze weg (meer…)

C39. Nu Rijksweg 234

Aegidius / Gielis Gielens / Gielissen , gedoopt te Heumen op 16 mei 1804 als zoon van Henricus Gielens en Ida Aarts en aldaar overleden op 3 september 1877. Hij trouwde te Heumen op 6 juni 1828 met Johanna / Anna Weijers. Zij werd gedoopt te Asperden (D) op 20 november 1798 als dochter van Joseph Weijers en Elisabeth Basten en overleed te Heumen op 26 april 1865. Kinderen van dit (meer…)

C371 Nu Rijksweg 270

Jacobus Peters, geboren te Middelaar op 29 september 1829 en overleden te Heumen op 29 november 1898. Hij trouwde te Heumen op 30 september 1859 met Erke Hendriks. Zij werd geboren te Heumen op 25 februari 1825 en overleed aldaar op 24 februari 1901. Kinderen van dit echtpaar:

  1. Levenloos geboren kind Peters, Heumen 14 augustus 1860.
  2. Antoon Helenus Peters, geboren te Heumen op 6 maart 1862 en overleden te Grave op (meer…)