Ciborie

Gelezen in MaasDriehoek, juni 1933:

Twee zilveren priesterfeesten

In het Passionistenklooster in Molenhoek herdachten zondag de paters Passionisten, de zeereerwaarde pater Elutherius Simons, rector der Passionisten  te Molenhoek en de zeereerwaarde pater Joannes Theelen, hoofdredacteur van het maandtijdschrift Golgotha van de Passionisten, hun zilveren priesterfeest onder zeer grote belangstelling van de landelijke bevolking, die hier aan de rand van de Mookerheide sinds jaren bij de paters Passionisten geestelijke verzorging vonden en de laatste tijd in de eenvoudige kloosterkapel een openbare bidkapel hebben gevonden.

Pater Elutherius en pater Joannes zijn twee neven die in 1900 geprofest werden en in 1905 uit de handen van wijlen Z.Em.Kardinaal Mercier, bisschop van Mechelen, de heilige priesterwijding ontvingen. Pater Elutherius was achtereenvolgens rector te Diepenbeek (Belgisch Limburg), Haastrecht, Echt (L) en thans te Molenhoek. Hij is gedurende vele jaren provinciaal consultor geweest.

Pater Joannes Theelen is een broer van Z.E.Exc.Mgr. Theelen, bisschop in Bulgarije. Hij is procurator van de Bulgaarse Missie en reeds meer dan 20 jaar van het Tijdschrift Golgotha.

Heel de Mookse buurtschap [Molenhoek], gelegen om het Passionistenklooster Mater Dolorosa had zich opgemaakt om de jubilarissen te huldigen. Er was een erepoort opgericht en een grote stoet van bruidjes en van leden van de Katholieke jeugdbeweging begeleidde de paters uit het klooster naar de kerk. De plechtige Hoogmis werd zondagmorgen in de kloosterkapel opgedragen door pater Elutherius Simons, waarbij de weleerwaarde pater Joannes Theelen als presbyter assistens fungeerde. Het fraterskoor zong de feestmis van Hubert Cuypers, terwijl na de Hoogmis het Te Deum van J.G. van Balen werd gezongen.

Na de Hoogmis werden de beide priesterjubilarissen door het feestcomité uit de buurtschap Mookerheide gehuldigd en werd beide priesters een prachtige ciborie voor de kapel aangeboden.

Deze kostbare gave was door de eenvoudige en werkelijk niet met aardse goederen gezegende bevolking met kleine giften bijeengebracht. In de loop van de dag mochten beide priesters nog vele blijken van belangstelling ondervinden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *