Kadastraal nummer A954 huisnummer 21

(Rijksweg A18, A186) 

Op 3 mei 1839 kocht Paul Emmers het huis van Johannes Albers van der Linden.

Paul Emmers, gedoopt te Beugen op 20 november 1801 en overleden te Heumen op 15 september 1863. Hij trouwde te Vierlingsbeek op 29 maart 1832 met Hermina/Willemina van der Staaij. Zij werd geboren te Vierlingsbeek en gedoopt te Sambeek op 22 februari 1800 en overleed te Heumen op 26 juni 1857. Kinderen van dit echtpaar:

 1. Cornelia, geboren te Heumen op 16 augustus 1833 en aldaar overleden op 16 augustus 1833.
 2. Cornelia, geboren te Heumen op 25 augustus 1835 en aldaar overleden op 12 september 1835.

Na het overlijden van Hermina/Willemina van der Staaij, bleven haar erfgenamen in gebreke wat de betaling van de geldlening betrof. Men had een lening van 1000 gulden tegen 5% rente in het verleden afgesloten bij de Weduwen Beurs der Classis te Heumen. Evert Pijnappel van Voorthuijsen, predikant en tevens lid van bestuur en administrator van deze stichting eiste vervolgens de gehele betaling op.

Op 8 augustus 1857 werd een inventaris opgemaakt van de roerende en onroerende goederen en vervolgens vond er een openbare verkoop plaats.

Het huis werd verhuurd aan Johannes/Joannes de Boer. Hij trouwde te Nijmegen op 12 juli 1855 met Anna van Lieshout. Dit echtpaar vertrok in juni 1855 vanuit Nijmegen naar Mook.

Bij de openbare verkoop is voor ons het tweede perceel interessant. Het huis met bouwland genaamd de Zonneschijn gelegen onder Mook kadastraal bekend onder sectie A 954 en 985 ter grootte van 1 bunder 8 roeden en 60 ellen. Het werd ingezet door Gradus de Best, boerenknecht wonende in Vrasselt gemeente Kranenburg.
Eerste bod betrof 740 gulden en na enkele verhogingen werd het 830 gulden. Op 22 juni 1858 werd Gradus de Best eigenaar van dit geheel.

Gerardus / Gerard de Best, geboren te Mook op 4 juli 1822 als zoon van Gerardus de Best en Maria Christina Wellens en aldaar overleden op 6 juni 1878. Hij trouwde te Mook op 2 juni 1860 met Christina Hermsen. Zij werd geboren te Kranenburg op 20 april 1826 als dochter van Albert Hermsen en Petronella Derks en overleed te Mook op 11 januari 1913. Kinderen van dit echtpaar:

 1. Maria, geboren te Mook op 3 januari 1864 en overleden te Heumen op 5 december 1907. Zij trouwde te Mook op 27 mei 1892 met Hendrikus Peters.
 2. Petronella, geboren te Mook op 16 april 1865 Mook en overleden te Heumen op 22 maart 1923. Zij trouwde te Mook op 4 mei 1894 met Gerardus Klabbers.
 3. Gerard Albert, geboren te Mook op 29 mei 1867 en aldaar overleden op 16 januari 1950. Hij trouwde te Overasselt op 17 februari 1905 met Elisabeth Remmers.
 4. Albert Jozef, geboren te Mook op 21 april 1873 en aldaar overleden op 8 april 1883.

Op 18 februari 1895 ging men over tot scheiding en deling van de goederen.

Onroerende goederen kadastraal bekend gemeente Mook en Middelaar sectie A 954, 985, 1641 en 1642 huis, stal, schuur en bouwland samen 1 hectare 42 aren en 65 centiaren geschat op 850 gulden.
Inboedel geschat op 200 gulden.
Samen 1050 gulden.
Moeder Christina Hermsen heeft recht op f.680,85 en vruchtgebruik.
En elk kind op f.123,05
Gradus Albertus de Best wordt eigenaar van alle voorschreven blote goederen die geschat zijn op 525 gulden.
Hij moet betalen aan moeder 525 – 123,05= 401,95
Aan Hendrikus Peters die getrouwd is met Maria de Best 123,05
Aan Gradus Klabbers die getrouwd is met Petronella de Best 123,05

Schuldbekentenis van Gradus Albertus de Best dat hij 700 gulden schuldig is aan
Hendrikus Peters, gehuwd met Maria de Best
Gradus Klabbers, gehuwd met Petronella de Best
Deze geldlening is aangegaan onder de volgende voorwaarden:
–           Gradus Albertus de Best moet vanaf de dag dat Christina Hermsen, weduwe van Gerardus de Best, is overleden een rente van 4% gaan betalen.
–           De terugvordering van de geleende som kan door de schuldeisers niet geschieden voor de dag dat het een half jaar geleden is dat Christina    Hermsen is overleden.
–           De schuldenaar kan de geleende som echter ten allen tijde aflossen.

Gerard Albert de Best, geboren te Mook op 29 mei 1867 als zoon van Gerard de Best en Christina Hermsen en aldaar overleden op 16 januari 1950, Hij trouwde te Overasselt op 17 februari 1905 met Elisabeth Remmers. Zij werd geboren te Overasselt op 30 juni 1870 als dochter van Hendrikus Remmers en Hendrina Kersten en overleed te Nijmegen op 9 april 1945. Kinderen van dit echtpaar:

 1. Gerardus Antonius, geboren te Mook op 27 januari 1906.
 2. Hendrikus Christianus, geboren te Mook op 24 september 1907 en overleden op 21 maart 1979.
 3. Hendrika Maria, geboren te Mook op 22 februari 1909 Mook.
 4. Christina Johanna, geboren te Mook op 2 december 1910.
 5. Albertus Franciscus, geboren te Mook 9 april 1913.

Harrie Vloet kocht de boerderij en liet deze afbreken en door een bungalow vervangen.

Nu Rijksweg 21

Unicode

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *