Koffiehuis, café restaurant, logement

In de Bevolkingsregistratie uit 1847 zien we de volgende bewoners:

Molenhoek 3 [Nu Van der Valk Rijksweg 1]
Gerard Thoonsen, geboren te Neerbosch op 31 januari 1797, logementhouder en landbouwer. Zijn vrouw Elisabeth Janssen Dalen, geboren te Mook op 1 april 1798. En hun kinderen.

Molenhoek 4
Cornelis de Wilde, geboren te Den Haag, beroep rijks-ontvanger. Hij trouwde te Ede op 26 november 1835 met Johanna Maria Engelen. Dit echtpaar komt met hun kinderen hier wonen.

Molenhoek 4bis (wordt 5)
Jan Janssen, landbouwer, geboren te Oeffelt op 1 mei 1792. Zijn vrouw Johanna Jacobs, geboren te Mook op 15 maart 1797. En hun kinderen.

5 augustus 1850:
Heden middag, omstreeks één uur, werd er brand bespeurd in de boerenwoning van J. Janssen, geënclaveerd aan het huis van de rijksontvanger de heer De Wilde, aan den Heumensche Molen, welke als in een toverslag derwijze toenam, dat beide huizen in minder dan een minuut in lichte laaije vlam stonden en ook hun vuur aan het belendende pand, de uitspanning en boerderij van de heer G. Thoonsen, mededeelden, zodat het geheel ééne vuurmassa uitmaakte, welke al spoedig de vernieling van al die gebouwen, inboedels en aanzienlijke hoeveelheid ingeoogste veldvruchten en hooi ten gevolge had.

Hoe aanzienlijk ook het verlies is aan have en inboedel, aan zake van waarde, aan familie- en vriendengedachtenis, niets evenaart het verlies van de ongelukkige J. Janssen en zijne bitter bedroefde huisvrouw. Bij de vernieling van al zijne bezittingen betreuren zij het leven hunner 17-jarige dochter, welke hun levensgeluk uitmaakte en die als verkoold tussen twee brandende gebouwen is terug gevonden, terwijl haar jongere broer van 12 jaren dermate deerlijk is gebrand, dat men voor zijn behoud vreest.

De heer De Wilde heeft met levensgevaar slechts ’s rijks gelden kunnen redden, terwijl het aan het gezin van de heer Thoonsen gelukt is enig huisraad, bedden en dekens, welke in het benedenhuis voor de hand waren, te behouden.

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 10 augustus 1850

In Molenhoek komen we de heer Thoonsen in 1864 tegen als aannemer van brievenvervoer tussen Nijmegen en Venlo.

Op 17 juni 1869 overleed te Mook Elisabeth Janssen Dalen, echtgenote van Gerardus Thoonsen.
Gerardus Thoonsen overleed te Mook op 18 maart 1872.

Naar aanleiding van het overlijden van Gerardus Thoonsen volgde de volgende openbare verkoop:

Openbare verkoop van
Eenen netten inboedel
Met aanzienlijken veestapel enz.
De notaris Bloemarts van Gennep zal op dinsdag 4 juni 1872 om 9 uur voordemiddag te beginnen ten sterfhuize van de echtelieden G. Thoonsen aan de Heumensche molen te Mook, ten verzoeke van hunne minderjarige kinderen en van de voogd huns minderjarige kleinzoons, overgaan tot de openbare verkoping van een nette en wel onderhouden inboedel, eenen aanzienlijke veestapel en akkergereedschap; bestaande in mahonyhouten en andere huismeubels als:

Canapé, console, spiegels, kasten, kabinetten, stoelen, tafels, waaronder grote uittrektafels, schilderijen, drie kachels met toebehoor, bedden, matrassen, dekens, kristal, glas, porselein en aardewerk, verschillend vervlakt goed, koper, tin en blikwerk, fornuis, keuken-, kelder- en melkgereedschap, boterkern, wasmachine, deelgereedschap, twee wanmolens, verscheidene ziften; voorts 3 werkpaarden, 4 melkgevende koeien, 2 dragende malen, 8 guste koeien, 1 dragende zeug, 2 zeugen met biggen en 2 schottelingen, 2 vigilantes en een karretje, 2 lange en 3 korte karren, ploegen, eggen, extirpator, hooi en stro, een partij wijnen en meer andere aan te brengen voorwerpen.
Eindelijk enige slagen dennenhout tot boonstaken.
Zegt het voort.

Op 1 mei 1869 kwam zoon Petrus Thoonsen in het pand ‘de Heumensche molen’ te wonen. Zijn vrouw Francisca Hermina Catharina Gilta en hun kinderen volgden op 20 juli 1872.

Petrus Thoonsen werd geboren te Mook op 16 juni 1831 als zoon van Gerardus Thoonsen en Elisabeth Janssen Dalen en overleed te Nijmegen op 23 december 1899. Hij trouwde te Bergen op 20 juni 1859 met Francisca Hermina Catharina Gilta. Zij werd geboren te Bergen op 20 november 1834 als dochter van Josephus Arnoldus Gitta/Gilta en Maria Josepha Verblaeckt en overleed te Nijmegen op 2 september 1919. Kinderen van dit echtpaar:

 1. Gerardus Josephus Hubertus, geboren te Bergen (L) op 1 september 1860.
 2. Josephina Elisabeth Huberta, geboren te Bergen op 24 september 1861.
 3. Maria Johanna, geboren te Bergen op 14 januari 1865.
 4. Theodora Hermina, geboren te Bergen op 5 oktober 1866.
 5. Anna Johanna, geboren te Bergen op 23 mei 1869.
 6. Elisabeth Maria, geboren te Heumen op 10 mei 1871.
 7. Hendrikus Franciscus, geboren te Mook op 22 juli 1874.
 8. Johannes Gerardus, geboren te Mook op 13 februari 1879.

Petrus Thoonsen werd omschreven als brievengaarder en logementhouder als hij in 1878 grond moet afstaan voor de spoorlijn Nijmegen-Venlo. Brievengaarder betekende kantoorhouder voor de post.

In 1885 vertrekt Francisca Thoonsen-Gilta met dochter Maria Johanna en zoon Hendrikus Franciscus naar Nijmegen, waar zij aan de Oude Stadsgracht een logement gaat leiden. Haar echtgenoot Petrus Thoonsen gaat in 1892 samen met dochter Josephina Elisabeth Huberta ook naar Nijmegen.
Zoon Gerardus Josephus Hubertus wordt dan de hoofdbewoner.

Gerardus Josephus Hubertus Thoonsen, geboren te Bergen op 1 september 1860 als zoon van Petrus Thoonsen en Francisca Hermina Catharina Gilta en overleden te Mook op 22 april 1899. Beroep : brievengaarder en logementhouder. Hij trouwde te Heumen op 20 november 1891 met Catharina Constantina Maria van den Bogaard. Zij werd geboren te Heumen op 23 juli 1864 als dochter van Johannes van den Bogaard (korenmolenaar) en Dominica Jacoba Maria van Clarenbeek en overleed te Heumen op 18 april 1950. Kinderen van dit echtpaar:

 1. Maria Francisca Huberta, geboren te Heumen op 25 oktober 1891.
 2. Petrus Franciscus, geboren te Mook op 26 januari 1893.
 3. Jan, geboren te Mook op 26 februari 1895.
 4. Elisabeth Gerarda, geboren te Mook op 23 maart 1896.
 5. Theodora Maria, geboren te Mook op 16 november 1897.
 6. Dominica Jacoba Maria Hendrika, geboren te Mook op 14 april 1899.

Wat de drank betreft:

29 maart 1922

Na het overlijden van haar echtgenoot wordt Catharina Constantina Maria Thoonsen-van den Bogaard de logementhoudster. Op 13 september 1922 verhuist zij met haar kinderen naar Heumen.

Gerardus Johannes Gerrits, geboren te Wijchen op 25 februari 1882, zijn vrouw Grada Francisca van Wees, geboren te Wijchen op 18 juli 1894 en overleden op 19 juni 1944, met hun kinderen Piet, Hent, Grad en Frans komen vervolgens in dit pand te wonen. Hier worden dan nog Annie en Hemmie geboren. Later gaat dit gezin op de Stationsstraat wonen.

 

Brand onder Mook
1931

Aan de Rijksweg onder Mook, in de buurtschap Heumensche Molen, is gisternacht half vier brand ontstaan in een grote schuur achter het, door een opgaande muur daarvan gescheiden koffiehuis en hotel van de heer G.J. Gerrits, welke voor het gebouw groot gevaar liep, daar het vuur zich door openingen in de muur kon verspreiden. Alvorens dit gebouw werd aangetast, woeien vonken op de met riet gedekte dubbele woonhuis gelegen aan de andere zijde van de weg in de gemeente Heumen. Dat perceel was eigendom van de heer H. Peters en bewoond door diens zoon en het gezin H.J. van Haren. Het stond spoedig in lichte laaie. Ook voor de woning van de smid Van Langen dreigde gevaar.
De hulp van de Nijmeegse brandweer werd ingeroepen die, ofschoon wetende dat nagenoeg geen water beschikbaar was, met twee motorspuiten en een manschappenwagen onverwijld verscheen. Het pand van Peters was echter niet meer te redden. Met een babyspuit werd water uit ’n drinkwaterput gepompt en ofschoon telkens moest worden gestopt om de put op verhaal te laten komen, slaagde men er toch in het huis van Van Langen te redden. Het pand van Gerrits bleef grotendeels behouden.
Toen de Nijmeegse brandweer om 8 uur weer inrukte, bleven enkele van haar manschappen nog op het terrein, met de burgemeester van Heumen en Mook. De Mookse brandweer was niet verschenen.
Het huis van Peters was verzekerd, ook de inboedel van zijn zoon, doch die van Van Haren niet. De oorzaak van de brand is onbekend.

 

12 maart 1932.

De volgende bewoners:
Karel Martens, geboren te Oeffelt op 26 november 1899 als zoon van Petrus Johannes Martens en Petronella Maria Hendriks. Hij trouwde te Maashees en Overloon op 15 juni 1928 met Maria Johanna (Marie) Giebels. Zij werd geboren te Grave op 10 februari 1897 als dochter van Hendrikus Laurentius Giebels en Grada Hendrika van Gerven en overleed op 27 mei 1963. Kinderen van dit echtpaar: Ger, Piet, Mimi, Harrie, Jan, Nel en Karel.

Zoon Harrie overleed tijdens het bombardement van Nijmegen in 1944 op het Stationsplein.

V.l.n.r.: Harrie, Jan, Nel, vader Karel, Ger, Karel jr., moeder Marie, Mimi en Piet in 1943.

V.l.n.r.: Rob Gerritsen, Marijke Gerritsen, Annie Kersjes, Rudi Gerritsen, Mimi, Harrie, Paul Gerritsen, Jan, Carla Gerritsen, Karel en Ger in 1940.

Het kreeg een andere naam:
De Heumense Molen veranderde in De Molenhoek.

Van der Valk Hotel Restaurant De Molenhoek – Nijmegen behoort heel herkenbaar tot de in Nederland welbekende Van der Valk horeca- en hotelonderneming. In het jaar 1952 kwamen Cees van der Valk en zijn vrouw Joke de Kleermaker naar Molenhoek en begonnen daar aan de uitbouw van deze vestiging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *