Rectoraat Molenhoek

In 1958 werd de Molenhoek een rectoraat: Rectoraat is in de R.K. kerk de benaming van een gemeenschap, die geen zelfstandige parochiekerk is, maar een hulpkerk. De priester die met de leiding van zo’n hulpkerk belast is, wordt rector genoemd.
De zielzorg kwam volledig in handen van de Passionisten.

Op 20 mei 1958 schreef bisschop Mgr. Hanssen de volgende brief: “Met ingang van heden richten wij een nieuw rectoraat op dat de titel zal dragen van ‘Rectoraat van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten’. Het nieuwe rectoraat wordt gevormd door het gedeelte van de parochie Mook, dat gelegen is ten westen, respectievelijk ten noorden van de grens welke gevormd wordt door de spoorlijn Venlo – Nijmegen, vanaf de Maas tot aan de Heumensebaan en vervolgens de Heumensebaan in noord-oostelijke richting tot aan de grens. De huizen aan weerszijden van de Heumensebaan alsmede wachtpost 18 zullen behoren bij het nieuwe rectoraat. Het nieuwe rectoraat telt 425 mensen.

Tot rector en voorzitter van het kerkbestuur wordt de weleerwaarde pater Martinus Zwanenburg C.P. benoemd en tot leden van het kerkbestuur de heren V. Reijs, B. Ambrosius, Th. Rikken en G. Hendriks.”

Op 1 juni 1958 werd pater Martinus Zwanenburg als rector geïnstalleerd.

Toespraak van kerkmeester G. Hendriks:
Zeereerwaarde Pater Rector
Het is mij een grote vreugde U namens het kerkbestuur en het Rectoraat als onze eerste Rector te mogen begroeten. Lang gekoesterde wensen worden op deze dag vervuld, nu wij een eigen Rector, een eigen kerk en een eigen Rectoraat kregen.
U staat nu nog voor een gesloten deur; zo aanstonds gaat die open om U bezit te laten nemen van Uw en onze kerk.
De Hoogeerwaarde Heer Deken gaat U officieel installeren. Wat een heugelijke gebeurtenis, die een verleden van wachten voor een gesloten deur doet vergeten en een blijde toekomst opent!
Pater Rector, de bruidjes hebben U gezegd welke taak U voor dit Rectoraat wacht, namelijk met heel de U gegeven macht ons mensen te voeren tot God tot een goed christelijk leven, tot een bloeiend parochieleven.
Wij weten reeds lang wat U van ons, parochianen, verwacht: een eendrachtig samenwerken en streven, zowel binnen als buiten de kerk, om voor onszelf als voor onze kinderen het godsdienstig leven in gezin en parochie te versterken.
Wij danken heel bijzonder onze Bisschoppen Mgr. Lemmens, die voor dit Rectoraat onnoemelijk veel heeft gedaan; Mgr. Hanssen, die het definitief heeft opgericht.
Pater Rector, moge het U gegeven zijn zegenrijk dit Rectoraat te besturen. En moge de Paters, die nu in zekere zin hun mooie kerk afstaan aan ons en die nu plaats maken in hun kerk voor ons, er getuigen van zijn dat hun kerk in goede handen, dat wil zeggen aan ijverige gelovigen is overgegaan.

Het eerste kerkbestuur deed zijn intrede en ging voortvarend van start met de oprichting van een parochieblad ‘Kerkklok’, de aanleg van een kerkhof en de bouw van een parochiehuis.

Pater Martinus Zwanenburg werd opgevolgd door pater Franciscus van Vliet 1963 – 1970.

Pater Rudolf van Kuppenveld werd de volgende rector 1970 – 1973

Daarna wilden de parochianen en de paters Pater Arie van Dam, maar daar stak bisschop Gijsen een stokje voor. Dit leidde ertoe dat pater Van Dam de gemeenschap verliet en dat de Passionisten zich terugtrokken uit het rectoraat. De kerk werd gesloten. Wederom moest de Molenhoekse bevolking de strijd aangaan om de kerk opengesteld te krijgen.

Volkskrant, 3 januari 1974
Volkskrant, 21 januari 1974

De Mooker, 4 september 1974:
Parochie Molenhoek
Door een beslissing van Mgr. Gijsen zijn we een kudde zonder herder, want onze pastor Arie van Dam wordt door de bisschop niet gewenst. Uit protest is het kerkbestuur in staking en is de kerk gesloten.

Telegram van Mgr. Gijsen aan de professoren F. Haarsma en H. van der Linden op 20 september 1974:
“Vernomen hebbende dat u op verzoek van het kerkbestuur van het rectoraat Molenhoek op de komende zondagen een of meer eucharistievieringen in de rectoraatskerk gaat verzorgen wil ik u erop wijzen dat ik dit ten zeerste zou betreuren en dat dit niet onder mijn verantwoordelijkheid en mijn goedkeuring gebeurt. Ik hoop en vraag u dringend dat u van de verzorging van deze eucharistievieringen in de rectoraatskerk Molenhoek afziet ten bate van de eenheid van de kerk.”

Ondanks de uitdrukkelijke wens van de Roermondse bisschop dit niet te doen hebben deze twee priesters eucharistievieringen in Molenhoek verzorgd.

29 september 1974
Zelfs de landelijke pers was aanwezig.

Telegraaf, 24 februari 1975:
Conflict rond Mgr. Gijsen opgelost
Een anderhalf jaar durend conflict tussen bisschop Mgr. Gijsen van Roermond en een groot aantal gelovigen en het kerkbestuur van het Noordlimburgse rectoraat Molenhoek werd dit weekeinde opgelost. Bisschop Gijsen benoemde kapelaan W. van Velzen uit Steijl tot rector van Molenhoek, dat het al die tijd zonder rector had moeten stellen.

Trouw, 25 februari 1975

Rectoraat verheven tot parochie
Bisschop Joannes Gijsen schreef op 16 december 1980 in een brief die gericht was aan de eerwaarde geestelijkheid en gelovigen van het Rectoraat Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten onder andere:
Vanuit het Rectoraat Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in de gemeente Mook is de wens naar voren gekomen om het rectoraat te verheffen tot parochie.
Rekening houdend met de situatie en de uitgroei van de gemeenschap ter plaatse en met inachtneming van de voorschriften van het Kerkelijk Recht, besluiten wij bij deze het Rectoraat Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Molenhoek te verheffen tot parochie, ingaande 1 januari 1981.
Tot pastoor van de nieuwe parochie benoemen wij de huidige rector, de Zeereerwaarde Heer W. van Velzen C.M.M.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *