De Maas-Buurtspoorweg

De aanleg van de Maas-Buurtspoorweg van Nijmegen naar Venlo langs de rechter Maasoever heeft eindelijk een einde gemaakt aan het drukkende isolement van tal in Noord Limburg gelegen plaatsen.

De Naamloze Vennootschap ‘Maas-Buurtspoorweg’ werd bij akte van 28 december 1911 opgericht. Onder leiding van het technisch bureau van J. van Hasselt & De Koning, te Nijmegen, werd met de bouw in september 1912 begonnen. 

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 24 mei 1913:
De Maas-Buurtspoorweg, (meer…)