De bewoners van het jachtslot De Mookerheide

Jan Jacob Luden

Jan Jacob Luden werd geboren te Amsterdam op 11 augustus 1877 als zoon van koopman Jacob Hendrik Luden en Tetia Catharina Moll. Vader Jacob Hendrik Luden had reeds verschillende landerijen en huizen in Heumen, waaronder de resten van het kasteel, in zijn bezit gekregen. Op 30 januari 1879 kocht hij de rechten van de heerlijkheid Heumen van de stad Nijmegen. Op 26 juli 1889 overleed te Driebergen de heer (meer…)