Rectoraat Molenhoek

In 1958 werd de Molenhoek een rectoraat: Rectoraat is in de R.K. kerk de benaming van een gemeenschap, die geen zelfstandige parochiekerk is, maar een hulpkerk. De priester die met de leiding van zo’n hulpkerk belast is, wordt rector genoemd.
De zielzorg kwam volledig in handen van de Passionisten.

Op 20 mei 1958 schreef bisschop Mgr. Hanssen de volgende brief: “Met ingang van heden richten wij een nieuw rectoraat op dat de titel (meer…)

Gabriëlkapel in de kerk van Molenhoek

Gabriëlkapel in de kerk van Molenhoek

De Gelderlander, 5 september 1940

Kort geleden is een St. Gabriëlaltaar [vervaardigd door Jac Maris] in de kerk van Molenhoek van de Passionisten-Congregatie geplaatst, dat gedomineerd wordt door het rijzige beeld van de H. Gabriël, die in de beschouwing van Christus’ Lijden, Diens gekruiste beeltenis aan het hart drukt. De kleding van Gabriël valt zeer natuurlijk. Het gelaat heeft jeugdig-lichtende trekken. Het gebaar is voor de (meer…)