Stationschef Stuart

Frans Stuart werkte bij het spoor in Bosch en Duin, maar na zijn huwelijk met Gerrie Thijsse Klasen verhuisde het echtpaar naar Molenhoek. Na aanvankelijk enkele jaren vooraan in de Stationsstraat gewoond te hebben naast familie Van Aernsbergen, verhuisde het gezin naar een huis dichter bij het station, naar A 207a (nu Stationsstraat 73). Op het station zelf woonden toen Sjaak en Anna Wolters.

Stationsstraat A207a.

Frans Stuart, geboren (meer…)