Stationsstraat 79

Op 15 mei 1919 dient Marinus Josephus Carolus van der Heijden, koopman/industrieel, een aanvraag in voor het oprichten van een gebouw dat bestemd is voor woonhuis. Met de uitvoering van genoemd bouwwerk zal zijn belast C.J. Frans van der Heijden, van beroep architect, wonende te Vught. Op 4 juli 1919 volgt de toestemming.

(Tegelijkertijd dient Jozef Beckers een aanvraag in voor de bouw van het huis ernaast, toestemming eveneens op 4 juli (meer…)