De voormalige fabriek naast de spoorbrug.

De voormalige fabriek naast de spoorbrug.

Op 29 juli 1947 diende Joh. Polkamp, handelend onder de naam Polkamp’s ververij en chemische wasserij, een verzoek in om vergunning te verkrijgen tot het oprichten van een door elektriciteit gedreven ververij en chemische wasserij op perceel Rijksweg A179 te Mook. Dit perceel ligt naast de spoorbrug.
Op de zitting van 16 augustus 1947 werden geen bezwaren ingediend. Dus werd op de vergadering van de gemeenteraad op 1 december 1947 toestemming verleend voor de oprichting van dit bedrijf. Wel werd er bij bepaald dat het bedrijf op 1 januari 1948 in bedrijf moest zijn.

Het bedrijf van Polkamp’s ververij en chemische wasserij heeft hier niet lang gezeten en verhuisde naar een pand aan de Rijksweg in Malden.

Op 20 december 1951 diende NV Limburgse Textiel – Veredelingsbedrijven te Mook een verzoek in tot het veredelen van textielproducten zoals wassen, bleken, verven, ruwen, kalanderen, enz.

In juni 1956 dient men opnieuw een verzoek om het bedrijf te mogen uitbreiden. Aanvankelijk was er bezwaar door twee personen ingediend:
Men ondervond hinder van zware trillingen van een machine.
De technische ambtenaar van de gemeente ging de zaak onderzoeken en volgens hem konden deze trillingen veroorzaakt worden door een stoomapparaat en een centrifuge.
Bij een heronderzoek bleek de oude centrifuge door een nieuwe te zijn vervangen. Deze nieuwe werd in vering opgehangen en veroorzaakte daardoor geen trillingen meer. Nu bleek dat beide bezwaren aan de oude centrifuge hadden gelegen.
Nu er geen bezwaren meer waren en kon toestemming voor uitbreiding gegeven worden.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *