Artikelen

Van parochiehuis naar ‘de Wieken’.

Van parochiehuis naar ‘de Wieken’.

Jeugdhuis
In 1959 staat de bouw van een jeugdhuis hoog op het verlanglijstje van pater Martinus Zwanenburg. Op 8 januari 1959 gaan Vincent Reijs, Piet Weeren en pater Martinus een kijkje nemen in de Noordoostpolder. Architect van Bergen uit Mook had een advertentie in Bouwbelangen gelezen waarin een barak voor 4200 gulden werd aangeboden. Nieuwbouw zou 10.000 gulden gaan kosten en dat was te veel. Piet Weeren (meer…)

Roosenboom

Roosenboom
Rijksweg Mook

Petrus Johannes (Piet) Roosenboom, geboren te Gennep op 29 augustus 1889 en overleden te Mook op 22 april 1958. Beroep pensionhouder. Hij trouwde te Grave op 13 september 1916 met Christina Maria Wilhelmina de Gier. Zij werd geboren te Grave op 28 januari 1886 en overleed te Mook op 23 juni 1942. Kinderen:

  1. Henrica Elisabeth (Betsie), geboren Gennep op 25 juli 1917.
  2. Tonnie, geboren op 4 januari 1919.
  3. Wim, geboren (meer…)

De spoorbrug Mook – Katwijk

De spoorbrug Mook – Katwijk

Venloosch Weekblad, 27 mei 1876:
“Naar aanleiding van de geplaatste bakens voor de spoorweglijn Nijmegen – Venlo, waaruit blijkt dat de overbrugging van de Maas aan het Katwijkse veer zal plaats hebben, heeft het gemeentebestuur zich tot de minister van Binnenlandse Zaken gewend met verzoek te bevorderen die overbrugging iets noordelijker bij het vroegere Spijkerse veer te doen geschieden, ongeveer op de grens van Mook en Heumen. (meer…)

De voormalige fabriek naast de spoorbrug.

De voormalige fabriek naast de spoorbrug.

Op 29 juli 1947 diende Joh. Polkamp, handelend onder de naam Polkamp’s ververij en chemische wasserij, een verzoek in om vergunning te verkrijgen tot het oprichten van een door elektriciteit gedreven ververij en chemische wasserij op perceel Rijksweg A179 te Mook. Dit perceel ligt naast de spoorbrug.
Op de zitting van 16 augustus 1947 werden geen bezwaren ingediend. Dus werd op de vergadering van de gemeenteraad (meer…)

Begijnenhof

Begijnenhof
Rijksweg 206.

Petrus Theodorus Weeren dient op 18 november 1926 een verzoek in bij B en W Mook en Middelaar voor de vergunning voor een café, winkel en woonhuis. Weeren was metselaar van beroep. Bij het café, dat in het begin Begijnenhof heette, is tijdelijk ook een speeltuin geweest.

Tijdens de kermisdagen stond hier altijd een snoepkraampje waar je ‘geluk toffees’ kon kopen.

In een ruimte achter het café van Weeren werd door toneelvereniging (meer…)

De tijdelijke Amerikaanse begraafplaats

Op 20 september 1944 werd bepaald dat de Divisie Begraafplaats gevestigd zou worden langs de Rijksweg Nijmegen-Mook achter de brouwerij van Van de Broek.

De Gelderlander, 13 april 1946:

Amerikaanse begraafplaats Molenhoek
Zij bereidden de weg tot de bevrijding
“Het was een prachtige dag, die 17e september 1944, toen duizenden Amerikaanse parachutisten in de omgeving van Nijmegen afsprongen en daarmee de weg bereidden voor de bevrijding van ons geknechte Nederland. We meenden ons reeds bevrijd (meer…)

Hoek Stationsstraat-Middelweg.

A 26a – A 200
Stationsstraat
Hoek Stationsstraat-Middelweg.

Peter Johannes Janssen Groesbeek, geboren te Heumen op 28 juni 1860 en overleden te Mook op 2 april 1931. Hij trouwde te Groesbeek op 22 mei 1885 met Maria Cillessen. Zij werd geboren te Groesbeek op 21 juli 1859 en overleed te Mook op 27 augustus 1943. Kinderen van dit echtpaar:

  1. Theodora Maria, geboren te Heumen op 19 april 1886 en overleden te Nijmegen op 6 (meer…)

Spoorlijn Nijmegen – Venlo

Venloosch Weekblad, 22 november 1884:

De Mookerheide
“De lijn Nijmegen-Venlo heeft veel moeite gehad om tot stand te komen. Reeds in 1859 was door de Tweede Kamer tot de aanleg van die lijn besloten, maar de Eerste Kamer verwierp de wet. Pas in 1875 ging zij door, gedragen door de lijn Amersfoort-Nijmegen en dus door Amsterdam. Wie de hoofdstad in de rug heeft, is wel af.
De aanvankelijke opbrengst van de lijn Nijmegen-Venlo is (meer…)

Wachtpostwoningen

Tussen het bruggetje over het spoor in de weg van Groesbeek naar Heumen en de brug over de Maas werden drie wachtpostwoningen gebouwd: wachtpost 17, 18 en 19.

Wachterswoningen en wachthuisjes waren ook met name ook bedoeld voor de baanwachters die regelmatig de baan moesten schouwen. De vereiste wegwachterswoningen en –huisjes, zo zegt hoofdstuk VI van Instructie 5 betreffende de Staatsspoorwegen d.d. 26-9-1860, werden bij voorkeur geplaatst bij overwegen, bruggen en wissels.
Op (meer…)

Koninklijk bezoek in Molenhoek

Het station in Molenhoek

Het station in Molenhoek is enkele keren het middelpunt van koninklijk bezoek aan onze gemeente geweest.
Van 14 tot 20 mei 1895 waren koningin Wilhelmina en koningin-regentes Emma te gast in Nijmegen geweest en op 20 mei vertrok het gezelschap met de trein richting Venlo. Bij het stationnetje in Molenhoek werd gestopt en we lezen daarover het volgende in de krant:
“Ongeveer 200 kinderen stonden op het perron geschaard, benevens (meer…)