Artikelen

Heumen 10 mei 1940

Zeventien Nederlandse militairen sneuvelden bij Heumen op 10 mei 1940

Uit Trouw, 4 juni 1947

Gelezen in Overijsselsch dagblad van 4 juni 1947
Generaal Reijnders doet onthullingen….
Onthulling monument Heumen
Aan de brug over het Maas-Waalkanaal bij Heumen, op de plaats waar op 10 mei 1940 door de grenstroepen zware gevechten geleverd zijn, werd een monument onthuld ter gedachtenis van de gevallenen van het eerste grensbataljon van 26 R.I.
Generaal Reijnders wees er vervolgens op hoe (meer…)

C611 aan de Rijksweg huisnummer 235

Peter Peeters/Peters, geboren te Hatert op 10 februari 1852 als zoon van Gradus Peters en Johanna van Lendt en overleden te Dieren (Rheden) op 27 maart 1920. Hij trouwde te Heumen op 27 april 1877 met Theodora Janssen Groesbeek. Zij werd geboren te Heumen op 11 december 1850 als dochter van Johannes Janssen Groesbeek en Elisabeth Thijssen en overleed te Ellecom (Rheden) op 16 februari 1888. Kinderen van dit echtpaar:

  1. Elisabeth (meer…)

Marie Cornelissen-Kersten

Marie Kersten is geboren te Groesbeek op 3 juni 1909 als dochter van Derk Kersten (d’n Rooie Derk) en Bertha Gerrits en overleed op 12 maart 2001, begraven te Molenhoek. Marie trouwde in 1940 met Gerrit Cornelissen. Hij werd geboren te Weurt op 4 februari 1918. Beroep voorman bij E.W. Smit. Dit echtpaar kreeg 5 kinderen: Ria, Thea, Derk, Theo en Joop.

Gerrit Cornelissen en Marie Kersten

De familie (meer…)

Landhuishoudelijk onderwijs

Het onderwijs aan de landbouwscholen werd in de 19e eeuw als wetenschappelijk gekwalificeerd, maar was dit allerminst.

Op 1 maart 1842 opende E.C. Enklaar, kandidaat in de letteren, de landbouwschool met internaat ‘Tandem’ (= Eindelijk! ) te Zalk, die evenals het door hem in 1837 opgerichte landbouwtijdschrift De vriend van den landman, in eerste instantie bedoeld was om in zijn levensonderhoud te voorzien. Het onderwijs was zowel theoretisch als praktisch. Bij gebrek (meer…)

Rectoraat Molenhoek

In 1958 werd de Molenhoek een rectoraat: Rectoraat is in de R.K. kerk de benaming van een gemeenschap, die geen zelfstandige parochiekerk is, maar een hulpkerk. De priester die met de leiding van zo’n hulpkerk belast is, wordt rector genoemd.
De zielzorg kwam volledig in handen van de Passionisten.

Op 20 mei 1958 schreef bisschop Mgr. Hanssen de volgende brief: “Met ingang van heden richten wij een nieuw rectoraat op dat de titel (meer…)

Het kerkhof in Molenhoek

Op Pinksteren, 25 mei 1958, werd vanaf de kansel de brief van Mgr. A. Hanssen voorgelezen waarin medegedeeld werd dat het rectoraat Molenhoek officieel werd opgericht.
Het eerste waar de toenmalige kerkbestuursleden mee te maken kregen was het volgende aanbod:
De heer Kloppenburg, Stationsstraat 38, bood in 1958 het kerkbestuur van het rectoraat een perceel grond te koop aan, namelijk de tuin achter villa ‘Rozenhof’. Omdat men nog niet over een eigen parochiekerkhof (meer…)

Albert Arens

De Kruiswegstaties in de kerk van Molenhoek 

Al sinds de 15e eeuw wordt het lijden van Jezus Christus uitgebeeld, eerst in 7 en later in 14 staties. De oorsprong daarvan lag in het gebruik om tijdens pelgrimstochten in het Heilig Land de verschillende staties van het lijden achtereen te bezoeken. Dit leidde tot de wens om dit ook ver van Jeruzalem te beleven. Dit is nu dus mogelijk in de plaatselijke kruisweg.

De (meer…)

Bewaar- of kleuterschool

Gelezen in de krant van januari 1883:
De volgende beschrijving is ontleend aan het rapport over de bewaarscholen in Limburg.
Mook. In de kom van het dorp bestaat een zogenaamd bewaarschool, waarvan men gelukkig tevergeefs in Limburg de weerga zoeken zou, zijnde een Dickens ter beschrijving overwaardig. Zij is het eigendom van mejuffrouw van B. In een hokje met stenen vloer, minder dan 20 kub. el groot, waartoe men slechts langs een modderig (meer…)

Oosterkanaaldijk 9

Oosterkanaaldijk 9 en in 1978 een nieuw huis huisnummer 7

De eerste bewoners (voor zover bekend) waren Willem Vrolijks en zijn gezin.

Willem Vrolijks, gedoopt te Cuijk op 25 september 1804 en overleden te Heumen op 20 september 1874. Hij trouwde te Mook op 12 mei 1835 met Petronella Janssen. Zij werd geboren te Aaldonk (Ottersum) op 22 oktober 1804 en overleed te Groesbeek op 9 maart 1881. Kinderen van dit echtpaar:

    (meer…)

Hoek Rijksweg-Stationsstraat

Hoek Rijksweg-Stationsstraat
A13- A193 – nu Rijksweg 258

Op de aanwijzende tafel van grondeigenaren en van de onbebouwde en bebouwde vaste eigendommen van 29 november 1842 staat bij het huis op kadastrale nummer 229 en bij gebouw 231 als eigenaar vermeld Jan Festen, wonende te Overasselt.

De hofstede bestaande uit huis, schuur, varkenskot, schaapstal en put, voorts wei- en bouwland en houtgewas vanouds genaamd de Hoetsenhof kwam op 25 januari 1843 in bezit van (meer…)