Artikelen

De Maas-Buurtspoorweg

De aanleg van de Maas-Buurtspoorweg van Nijmegen naar Venlo langs de rechter Maasoever heeft eindelijk een einde gemaakt aan het drukkende isolement van tal in Noord Limburg gelegen plaatsen.

De Naamloze Vennootschap ‘Maas-Buurtspoorweg’ werd bij akte van 28 december 1911 opgericht. Onder leiding van het technisch bureau van J. van Hasselt & De Koning, te Nijmegen, werd met de bouw in september 1912 begonnen. 

Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 24 mei 1913:
De Maas-Buurtspoorweg, (meer…)

A208 Nu Stationsstraat 77

A208  Nu Stationsstraat 77 

Op 15 mei 1919 dient Jozef Beckers een aanvraag in voor de bouw van het woonhuis. Met de uitvoering van genoemd bouwwerk zal zijn belast C.J. Frans van der Heijden, van beroep architect, wonende te Vught. Op 4 juli 1919 volgt de toestemming. Beckers was bedrijfsleider van de plaatselijke groente- en vruchtendrogerij.
Joseph Beckers, geboren te Rührfeld op 19 juni 1870. Hij trouwde met Maria Therese Holten. Zij werd (meer…)

Gabriëlkapel in de kerk van Molenhoek

Gabriëlkapel in de kerk van Molenhoek

De Gelderlander, 5 september 1940

Kort geleden is een St. Gabriëlaltaar [vervaardigd door Jac Maris] in de kerk van Molenhoek van de Passionisten-Congregatie geplaatst, dat gedomineerd wordt door het rijzige beeld van de H. Gabriël, die in de beschouwing van Christus’ Lijden, Diens gekruiste beeltenis aan het hart drukt. De kleding van Gabriël valt zeer natuurlijk. Het gelaat heeft jeugdig-lichtende trekken. Het gebaar is voor de (meer…)

Op weg naar de bevrijding van Molenhoek

“Het klooster werd op 3 juni 1944 door de Ortskommandantur Venlo per dien datum gevorderd.”

In Passionistennieuws lezen we hierover:
“Steeds dreigde het gevaar dat het klooster in beslag zou worden genomen. Herhaaldelijk kwamen Duitse en Nederlandse militairen het huis inspecteren en dan bleef het enkele dagen de vraag wat er zou gebeuren. Maar in de middag van 3 juni 1944 was het menens. Het klooster werd in beslag genomen voor de Nederlandse (meer…)

Keetje Frenk, de aangetrouwde tante van Boy Edgar

Keetje Frenk, werd geboren te Rotterdam op 17 november 1876 en overleed aldaar op 23 augustus 1955. Zij trouwde te Rotterdam op 7 december 1927 met weduwnaar Louis Blom. Hij werd geboren te Alkemade op 12 oktober 1858 en overleed te Rotterdam op 21 september 1938.

Mevrouw Keetje Blom-Frenk vlucht in mei 1940 uit haar huis in de binnenstad van Rotterdam en woont tot februari 1941 in een andere wijk; dan moet (meer…)

Missiezusters Passionistinnen van de H. Gemma

Missiezusters Passionistinnen van de H. Gemma

In de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog kregen de plannen van de paters Passionisten voor een missie in Borneo vaste vorm en dus ging men op zoek naar zusters die hen daar konden ondersteunen. Dat viel niet mee en van een oude missiebisschop kregen de paters de raad: “Als jullie zusters in Borneo willen hebben, sticht dan een eigen congregatie want anders krijg je er (meer…)

Rijksweg 251

Rijksweg 251

Petronella Bernardina Keukens, geboren te Heumen op 24 februari 1843 en aldaar overleden op 7 maart 1931. Zij trouwde te Heumen op 1 juli 1879 met de hulponderwijzer Antonius/Antoon van Heeswijk. Hij werd geboren te Boekel op 26 februari 1836 en overleed aldaar op 2 juni 1881. Vier maanden na zijn overlijden werd dochter Antonia Johanna Maria van Heeswijk te Boekel op 15 oktober 1881 geboren.

Weduwe A van Heeswijk [Petronella (meer…)

Winkeltjes en bedrijfjes aan de Stationsstraat

Winkeltjes en bedrijfjes aan de Stationsstraat

Voordat het winkelcentrum in Molenhoek gebouwd werd, waren er in de loop van de twintigste eeuw verschillende ‘winkeltjes’ aan de Stationsstraat.

Vanaf de Rijksweg komen we aan de linkerkant eerst Frans en Mina Meijers tegen. Stationsstraat 5. Hij ging met de transportfiets met zuivelproducten rond en later verruilde hij de fiets voor een kar met paard. Bij hen thuis kon je kaas kopen. Het was geen echte (meer…)

Bijenstal

Een bijenstal

Een bijenstal of bijenhal is een plaats waar een imker een aantal bijenkorven of –kasten heeft staan, meestal beschut door een wal en/of afdak en omgeven door voor de bijen aantrekkelijke beplanting. Bijen houdt men voor de productie van honing en was en voor de bestuiving van onder andere fruitbomen. In Molenhoek stonden heel veel fruitbomen. Bovendien waren er heidevelden, ook in de directe omgeving, aanwezig.
Veelal hadden gebieden in de (meer…)

Van parochiehuis naar ‘de Wieken’.

Van parochiehuis naar ‘de Wieken’.

Jeugdhuis
In 1959 staat de bouw van een jeugdhuis hoog op het verlanglijstje van pater Martinus Zwanenburg. Op 8 januari 1959 gaan Vincent Reijs, Piet Weeren en pater Martinus een kijkje nemen in de Noordoostpolder. Architect van Bergen uit Mook had een advertentie in Bouwbelangen gelezen waarin een barak voor 4200 gulden werd aangeboden. Nieuwbouw zou 10.000 gulden gaan kosten en dat was te veel. Piet Weeren (meer…)