Eerste steenlegging kerkgebouw

Eerste steenlegging voor de kerk te Molenhoek.

Pater Honorius Fleuren c.p. schreef hierover:
Na de aanbesteding eind oktober 1933 was begin november de bouw van de kerk begonnen. Men had geen noemenswaardige onderbreking gehad, zodat de muren al tot vensterhoogte waren gevorderd en de gepolijste blauwe kösseine-granieten [graniet uit het Fichtelgebergte, Beieren] kolommen geplaatst waren, waarop de bogen worden opgetrokken, die de gewelven steunen.

De kronieken van het toenmalige klooster vertellen daarover: “Op Vastenavondzondag, 11 februari 1934, heeft de officiële eerste-steenlegging plaatsgehad. Een schoone dag voor deze schoone plechtigheid. Het is vooreerst in het Herdenkingsjaar van het groot werk onzer Verlossing, en de dag zelf viel op het feest van O.L. Vrouw van Lourdes in het diamanten jubeljaar harer verschijningen aan Bernadette.”
Verder vertelt de kroniek hoe de plechtigheid verricht werd door de Provinciale Overste der Passionisten, Pater Dominicus, die in de voorlopige kapel [de huidige sacristie] een plechtig Lof celebreerde, waarna de eerste steen op een versierde draagbaar, omgeven door bruidjes, naar de in aanbouw zijnde kerk werd gedragen, begeleid door kloostergemeente en gelovigen.

Op de plaats waar het hoofdaltaar zou komen, werd de draagbaar neergezet, waarna de liturgische gebeden der wijding van de steen en de zegening der fundamenten werden verricht.

Geholpen door een vakman metselde de Provinciale Overste de steen in de absis van het priesterkoor in, achter het hoofdaltaar.

Het in gebeitelde opschrift luidt: ‘Anno Passionis sacro in honorem Beatae Virginis Perdolentis me posuit die 11 februari 1934 P. Dominicus.’ ‘In het Heilig Jaar der Verlossing werd ik op 11 februari 1934 geplaatst door P. Dominicus ter ere van de Smartvolle Maagd.’
Aan de hand van de zegeningsteksten werd toen in een korte preek de betekenis geschetst van deze plechtigheid.

Na dit woord las de Rector Pater Eleutherius de oorkonde voor, die in een loden bus in de eerste-steen zou worden ingemetseld. Ieder kon zijn handtekening zetten op die oorkonde, waarbij het gebruik niet werd vergeten, óók een steen te metselen, mede in de vorm van een bijdrage in de bouwkosten.

De Heer Marinussen plaatst zijn handtekening. 

Maas- en Niersbode, 7 april 1934:
Een nieuwe kerk in Mook
De bouw van de nieuwe openbare kerk van de Paters Passionisten te Mook [Molenhoek], waarvan men in december van het vorig jaar met de bouw is begonnen, vordert flink.
De nieuwe kerk wordt volgens ontwerp van de architect ir. J. Franssen B.I., te Roermond aangepast aan het bestaande complex van klooster en kapel der Paters Passionisten.
De kerk is dan ook ontworpen in moderne spitsboog-stijl, waarbij de rijzige toren een fraai geheel vormt.

De toren wordt 40 meter hoog, terwijl de kerk, in kruisvorm ontworpen, een lengte heeft van 40 meter en een breedte van 18 meter, met een middenbeuk ter breedte van 12 meter.
De breedte van het dwarsschip is 26 meter.
De vloerbedekking zal bestaan uit ceramiquetegels.
De kerk is berekend voor een 4 à 500 personen. In de kerk zullen de zitplaatsen allen in banken van moderne aangepaste stijl worden geprojecteerd.

Het oksaal zal niet, zoals meestal het geval is, achteraan in de kerk worden aangebracht, maar in de linker-kruisarm en wel in de verdieping: de koorzang wordt namelijk gedaan door de paters van het klooster dat zich met de kapel hier onmiddellijk op aansluit, waardoor directe verbinding tussen oksaal en klooster verzekerd is.

Het zeer ruime priesterkoor ligt drie treden verhoogd. Het hoofdaltaar van marmer dat natuurlijk het hoofdmonument vormt, is enigszins achterwaarts gesteld en heeft als afsluiting een apsidalen uitbouw met ramen van flinke afmeting, welke te zijner tijd gevuld moeten worden met gebrandschilderde vensters, met voorstellingen van het Lijden van Christus.

De kerk ligt zoals gezegd aangebouwd aan het kloostercomplex der Paters Passionisten, dat gelegen is langs de weg van Mook naar Groesbeek, in de lommerrijke kloostertuin, met als natuurlijke achtergrond het wijds perspectief der Mookerheide.
Het werk wordt uitgevoerd door de aannemers gebroeders Tummers uit Sittard.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *