Stationsstraat 79

Op 15 mei 1919 dient Marinus Josephus Carolus van der Heijden, koopman/industrieel, een aanvraag in voor het oprichten van een gebouw dat bestemd is voor woonhuis. Met de uitvoering van genoemd bouwwerk zal zijn belast C.J. Frans van der Heijden, van beroep architect, wonende te Vught. Op 4 juli 1919 volgt de toestemming.

(Tegelijkertijd dient Jozef Beckers een aanvraag in voor de bouw van het huis ernaast, toestemming eveneens op 4 juli 1919 en hij heeft dezelfde architect).

Van der Heijden woonde aanvankelijk, vanaf 6 oktober 1917, bij Ladner in (nu Stationsstraat nummer 53 ) totdat de woning klaar was. Op 20 februari wordt zijn vrouw Johanna Maria Cornelia Govers bij hem ingeschreven. Zij werd geboren in Den Bosch op 1 april 1894 en trouwde te Vught op 2 oktober 1919 met Marinus Josephus Carolus van der Heijden. Op 12 april 1920 verlaat het echtpaar van der Heijden Molenhoek om zich in Vught te gaan vestigen.

Marinus Josephus Carolus van der Heijden had in 1917 een groenten- en vruchtendrogerij laten bouwen in Mook (Molenhoek) en Jozef Beckers werd daar de opzichter.
(Deze fabriek wordt daarna fabriek Thermos en later beter bekend als de wasserij van Oldenhof).

Familie Spieghel-Rinschen
Franz Spiegel, geboren te Lippstadt (Pruisen) op 6 juli 1884, directeur van de chemische fabriek. Hij komt met zijn vrouw en kinderen op 6 april 1920 vanuit Vught naar Molenhoek. Zijn vrouw: Anna Helena Rinschen, geboren te Oestinghem op 26 augustus 1883 en drie kinderen Antonie, Anna Christine en Francisca Spiegel die allen in Recklinghausen zijn geboren. Het gezin vertrekt op 31 maart 1924 naar Nijmegen. Inwonend was zwager Carl Rinschen van beroep chemicus.

Familie Prinsen-der Kinderen
Op dit adres worden dan met ingang van 5 juni 1924 vanuit Nijmegen ingeschreven:
Joannes Albertinus Josephus Prinsen, geboren te Aarle Rixtel op 6 mei 1896, industrieel en zijn vrouw Barbara Arnolda der Kinderen, geboren te Best op 25 februari 1901. In Mook werd op 12 december 1925 hun zoon Joannes Henricus Carolus Prinsen geboren. Het gezin vertrekt naar Best en wordt op 15 juni 1926 uitgeschreven.

 

Op woensdagen 15 en 29 september 1926 werd telkens om 8.00 uur na de middag in het tramstation te Mook publiek verkocht het fabrieksgebouw en het landhuis aan de huidige Stationsstraat.
Het landhuis met schuurtje, tuin en bouwland, groot 25,45 are voorzien van elektrisch licht en telefoon, bevattende beneden hal, 2 kamers met serre, keuken, bijkeuken, boven enige kamers.

Wilhelmus Theodorus Roelofsen
Van 16 augustus 1927 tot 3 mei 1930 woonde hier Wilhelmus Theodorus Roelofsen, weduwnaar. Hij hertrouwde op 30 september 1927 met Wilhelmina Tersteeg. Zij werd geboren te Huissen op 6 december 1875. In mei 1930 vertrekt het echtpaar naar Heumen.

Familie Jansen-Gudden
Op 28 april 1930 komen vanuit Arnhem Leonardus Frederikus Jansen, was industrieel, zijn vrouw Hendrika Catharina Gudden en hun kinderen naar A 17, later genoemd A213.

 Adres A213
Familie Bakker-de Vries.
Henk Bakker, geboren te Huizen op 22 december 1917, trouwde met Corrie de Vries, geboren te Amsterdam op 30 mei 1915. Beroep kaashandelaar.
Kinderen: Corry (1940), Elly (1943), Jeanette (1950) en Jan-Barend (1958).

Familie Jos & Riet Janssens-Reijntjes    1950 – 1957
Na het huwelijk te Venlo op 28 augustus 1950 kwam de familie Janssens-Reijntjes er wonen:
Joseph Charles Maria (Jos) Janssens, geboren op 15 september 1915 te Baarle Nassau en aldaar overleden op 10 augustus 1972,  en Maria Francisca Gerarda, (Riet ook wel Zus genoemd) Reijntjes, geboren op 3 oktober 1918 te Venlo en overleden 23 augustus 1992 te Rotterdam.
Zij doopten het huis onder de naam RiJo, afgeleid van hun beider voornamen.
In de jaren aan de Stationsstraat werden vier kinderen geboren (3 dochters en 1 zoon):
Maria Theresia Elisabeth Alphonsus (Marie-Therese) Janssens, geboren op 30 juli 1951,
Henricus Franciscus Ludovicus Maria (Harry) Janssens, geboren op 5 januari 1953,
Micheline Janssens, geboren begin 1954 en overleden bij geboorte en
Maria Elisabeth Constance (Marlies) Janssens, geboren op 10-02-1955.
In de zomer van 1957 verhuisde het gezin naar Venlo.
Op 28 november 1961 werd daar de jongste dochter geboren: Maria Magdalena Henrica (Magda) Janssens.
Jos Janssens handelde in kruiden en specerijen en had een compagnon, ene Wiebe Kloppenburg.
In de familie gaat het verhaal dat hij er met de kas van doorging.

Het adres wordt Stationsstraat 79
Families Jan & Helena Verdonk-Keyzer/ Jaap & Janny Verdonk-Broer   1958 – 2011
In 1958 kwam de familie Verdonk aan de Stationsstraat wonen.
Jan Verdonk geboren 12 mei 1906 en overleden in 1976
Helena (Lena) Verdonk-Keyzer geboren 8 oktober 1906 en overleden in 1970.
Zij hadden een steenkoolmalerij aan het spoor. Jan Verdonk kwam uit een oude molenaarsfamilie in de Zaanstreek. Ze hadden daar een maalderij voor het fijnmalen van steenkool tot gruis. Dat werd toentertijd gebruikt bij het gieten van ijzer. In 1958 verplaatste hij om economische redenen zijn bedrijf naar het stationsemplacement van Molenhoek. Het was de echtgenote van Jan Verdonk, de erudiete Helena Keijzer (1906-1970) die in 1958 het opschrift Linquenda op de gevel heeft laten zetten (Uit: Linquenda, De kunst van het ouder worden, Grubben G, Schrijfwedstrijd).
Jan en Lena hadden 1 zoon, Jaap Verdonk 11 juni 1935. Hij werkte in het bedrijf van zijn vader en trouwde in 1965 met Janny Broer  3 mei 1939 uit Alphen aan den Rijn.

In 1970 overleed Lena Verdonk. In dat jaar verhuisden hun zoon Jaap en zijn vrouw Janny naar Stationsstraat 79. Vader/schoonvader Jan Verdonk bleef er ook wonen tot hij in 1976 overleed.

Janny en Jaap hadden 2 kinderen:
Heleen Verdonk,
Jan Jaap Verdonk.

In 2009 overleed Jaap Verdonk  en in 2011 verkocht Janny het huis aan:

Familie Cees & Edith Kreulen-Cup 2011/2013
Cees Kreulen en Edith Cup. Zij hebben het huis gerestaureerd en wonen er sinds 9 maart 2013 met hun dochters Els en Wies Kreulen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *